Yerel Yönetim ve Denetim Dergimizde yerel yönetimleri yakından ilgilendiren;

  • Makaleler,
  • Genelgeler ve Görüşler,
  • Yargı Kararları,
  • Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz,
  • Sorular ve Cevaplar,
  • Pratik Bilgiler

bölümleri yer almaktadır.

 

Derneğimizin mesleki ve bilimsel aylık yayını olan Yerel Yönetim ve Denetim Dergisine abone olmak isteyenler, aşağıda belirtilen formu kullanarak 0312 4253680 nolu Derneğimiz faksına abonelik taleplerini iletmek suretiyle abone olabilirler.

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİNE

Derneğinizin aylık yayını olan Yerel Yönetim ve Denetim Dergisine  ….................. Belediye Başkanlığı adına ( ...…  ) adet abone olmak istiyoruz.
Yıllık abone bedeli olan KDV dahil (..… ) x 1.975,00 =  ............... TL, Derneğiniz banka hesabınıza ( IBAN TR12 0001000760059959505002 (Hesap No: 5995950-5002 Ziraat Bankası Akay Şubesi (Kod:760) Ankara) yatırılmış olup dekont yazı ekinde sunulmuştur.
Fatura ile birlikte Yerel Yönetim ve Denetim Dergisini her yıl aylık olarak aşağıda belirtilen adrese gönderilmesi için gereğinin yapılmasını dileriz.                                                                          

 

 

 

Adres:

Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi:

Bağlı Bulunduğu Vergi No:

Telefon No:

Fax No:

E-Mail: